Jodi Lend 8 Desanm an UNICEF fè konnen ke 2014 se youn nan pi move lane pou timoun nan divès zòn nan mond lan. Rapò ajans lan montre ke gen plis pase 15 milyon timoun  ki trouve yo nan mitan gwo vyolans ak konfli nan peyi Repiblik Sant Afrikèn, Irak, Soudan di Sid, Sirya, Ikrèn ak teritwa Palestinyen yo. 
Direktè Ekzekitif UNICEF la di ke, anpil kriz vle di ke gen anpil ladan yo ki te bliye rapid, or ki pat gen chans kapte nouvèl global yo, tankou vyolans nan peyi Afganistan, Repiblik Demokratik Kongo, Nijerya, Pakistan, Somali, Soudan and Yemenn.
Globalman, UNICEF di ke gen anviron 230 milyon timoun ki ap viv nan peyi ak rejyon ki gen gwo konfli ame.

"Timoun ap mouri pandan yo ap etidye nan klass yo e pandan yo ap dòmi nan kabann yo; genyen ladan yo ki vin tounen ofelen, genyo yo kidnape, totire, fè kadejak sou yo ou byen vann kòm esklav. Direktè UNICEF la Anthony lake kontinye pou li di ke " Jamè nan memwa resan nou, ke nou wè tout timoun sa yo ki ap sibi britalite ki fè moun paka pale."

Gen anpil lòt menas ke timoun yo ap sibi nan domèn sante, tankou epidemi ebola an Afrik de Lwès nan peyi Ginen, Liberie ak Syera Leòn ki kite dè milye timoun òfelen e plis pase 5 milyon san lekòl.

Nan Repiblik Sant Afrikèn nan, kote youn sou chak 5 moun te blije kouri kite zòn yo akoz vyolans, gen anviron 2.3 milyon timoun ki afekte ak yon lòt 10.000 ke gwoup lame yo te trennen nan mitan yo et gen plis pase 430 ladan yo ki mouri.

Nan Palestin ak Gaza, pandan yon gè ki te dire 50 jou ant sòlda Izraèl yo ak militan Palestin, genyen anviwon 538 timoun ki pèdi lavi yo.

Kèk 750.00 timoun san zabri nan Soudan kote plis pase 320.000 ladan yon ap viv tankou refijye. Nasyon Ini di gen plis pase 600 timoun ki mouri e  gwoup lame yo rive atire 12.000  lòt nan kan yo.