Yon tranbleman de tè souke rejyon fwontyè ant Panama ak Kolonbi aJedi maten daprè depatman ameriken ki la pou li analize tranbleman de tè: United States Geological Survey.
Tranbleman de tè a ki mezire 5.1 manitid, te frape vè zòn 11:36 nan maten. Soukous la te gen yon pwofondè 51 kilomèt.
Sant tranbleman de tè a se 36 kilomèt nòdwès Acandi an Kolonbi et ape prè 225 kilomèt ès Vil Panama. Pifò rapò soukous se nan Vil Panama a yo soti. Poko janm gen okenn rapò si ta gen moun ki blese ou byen konstriksyon ki kraze.