Dimanch tensyon ant de kominite ki sou fwontyè Ayi ak Repiblik Dominikèn na monte disèt wotè aprè yon chofè kamyon Dominiken te resevwa yon kout wòt de yon manifestan Ayisyen, kout wòch sa a te lakòk chofe kamyon an pèdi kontròl volan an epi frape yon ti jèn vi, ki te tou pedi lavi li sou le chan. Moun ki te temwen terib aksidan fe konnen ke Lapolis Ayisyen arete chofè Dominken an, epi te refize atansyon medikal pu blese li yo. Kòm repons a ensidan sa a, Dominiken nan Dajabon bloke wout ki mennen sou mache ant Ayiti ak Repiblik Dominikèn nan. Protestè yo di ke yon pap debloke wout la tout tan chofè Dominiken an pa lage. Menm Dimanch lan, Vis Konsil pou vil Wanament lan òganize yon randevou ijans ak chofè tou de bò fwontyè a, pou yo ka jwenn yon solissyon a pwoblèm sa a.