Diplomat, chèf relijyez ak entelektyèl peyi Senegal, pandan yon konferens nan vil Dakar, nan anbasad palestinyen an ki trouve li a Dakar, mande Nasyon Ini pou li rekonnèt lete Palestin bò kote Izrayèl.

"Ki dwa moun sa yo genye pou yo refize rekonèt leta palestin nan? Yon mond lib se yon mond ki gen ladan li yon leta plasetinyen, ki rekonèt nan tout dwa li." Daprè  Aminata Diaw Cisse, rechèchè pou devlopman rechèch nan syans sosyal an Afrik.
Plizyè moun te entèveni nan konferans sa a. tankou chef relijyez, ansyen diplomat, reprezantasyon gouvènman ak responsab sosyete sivil mande pou ONI travay pi plis pou li rekonèt leta Palestinyen an