Jedi, Senatè Fransè yo apdopte yon rezolisyon san obligasyon pou yo rekonèt leta Palestinyen an aprè yon vòt 153 kont 146.
Rezolisyon sila a " eksprime swè La Frans vle rekonnèt leta Palestinyen an, souveren et demokratik sou baz liy 1967 avèk Jerizalem kòm kapital tou lè de peyi yo.
Men gen plizyè senatè ki kont rekonesman sa a.
" Se yon siyal ki ka entèprete mal" Roger Karoutchi di.
Minis Afè etranje a, Laurent Fabius li menm deklare 28 NOvanm ki sot pase la a, devan depite yo ke la Frans gen pou li rekonèt san dèle Leta Palestin nan, si pa gen yon negosyasyon ki tonbe ant de peyi sou patronaj kominote entènasyonal la.
Rekonesans Leta Palestin pa la Frans vini aprè yon lòt bann peyi te vote pou menm bagay la. Peyi tankou Lespay ak Angletè.