Dzhokhar Tsarnaev 20 mwa aprè atanta teyoris nan vil Boston, pwosè pou yon sèl akize, jèn mizilman orijin Tchetcheni an, kòmanse jodi lendi an nan vil la.

Dzhokhar Tsarnaev, 21 an ki dwe parèt devan tribinal federal Boston an, gen anpil chans pou li resevwa pèn de mò, pou atanta maraton Boston, ki se dezyèm pi gwo atanta teyoris nan peyi a depi 11 Septanm 2001.

Atanta maraton Boston an, 15 Avril 2013 la , te lakoz twa moun pèdi lavi yo, pami yo yon ti moun, ak 264 moun blese aprè de bonm atizanal te eksploze, 12 sekond youn deyè lòt, nan mitan foul moun ki te rasanble bò lign final la.

Pwosè legal sa a ki gen pou li dire o mwen twa mwa, gen pou li reveye move souvni de jou sa a, ki toujou koze lapèn pou anpil ameriken.
Dzhokhar Tsarnaev se te yon etidyan, li te rive Boston a laj de 8 an avèk fanmi li, li te natiralize an 2012. 
Se li menm sèl ki gen pou parèt devan lajistis Ameriken pou zak orib sa yo. 
Gran frè li a Tamerlan, 26 an se te sèvo dèyè atak teyoris sa yo, li menm li te pèdi lavi li kat jou aprè, nan yon konfwontasyon ak lapolis.
Aprè yon chas a lòm nan youn nan pi gran vil Etazini yo pa plizyè milye polis,  ki te rive pa arete Dzhokar Tsarnaev  kèk è detan aprè la mò frè li ya. Misye te kache anndan yon bato ki te pake kay yon moun tou prè a.

Seleksyonnman jiri yo ta dwe dire o mwen de semèn. O total 1.200 jiri te seleksyone.
Lendi matin, yon premye gwoup de 200 a 250 moun pral ranpli kesyonè pou detèmine kalifikasyon yo. Lendi aprè midi, yon dezyèm gwoup ap konvoke. Menm senaryo a gen pou li kontinye Madi ak Mèkredi, avan li ajoune pou lòt semèn, pou bay defans Tsarnaev la tan pou yo etidye kesyonè yo. Answit defans ak akizatè yo gen pou yo dakò sou 12 jiri ak 6 ranplasman.

Se jiris sa yo ki, si yo rekonèt Tsarnaev koupab, gen pou yo deside nan dezyèm faz pwosè a, si yo dwe ba li pèn de mò.

Depi lè arestasyon li an, Dzhokar Tsarnaev nan lopital prizon Fort Devens lan, ki a 70 KM de Boston. 

Daprè akizasyon yol de frè Tsarnaev yo te aji pou kont yo, yo te apprann fè bonm sou yon sit entènèt gwoup teyoris Al-Qaïda.

Anndan bato kote li te kache a, Dzhokhar te ekri yon mesaj ak san ke li te bay yo, esplike rezon ki te pouse li komèt kalite zak sa a.
" Gouvènman Ameriken an touye sivil inosan nou yo (...) Nou menm mizilman, nou se yon sèl kò, ou fè youn nan nou mal, se nou tout ou fè mal (...) Sispann touye inosan nou yo alò nan sispann."