Madi ki sot pase la a , nan yon vil nodwèst kapital Pakistan an Peshawar, yon gwoup teyoris taliban atake yo lekòl kote yo masakre 138 elèv lekòl ak 10 anplòye.

Madi maten byen bonè, kèk minit avan klas rantre pou jounen yon gwoup 7 gason ak bomb tache sou kò yo, gwo wouzi ak mitrayèt nan men yo, anvayi oditoryòm yon lekòl kote timoun yo te rasanble, e yo kòmanse tire san vire gade dèyè. Gwo masak san fwa ni lwa sa a kite 132 timoun ak 10 staf mouri, epi yon lòt 120 moun blese e ki nan kondisyon trè grav, kote doktè pa konnen si yap ka sove lavi yo. Pifò mi lekòl la kraze ak bal, papye gaye nan san ak pati kò moun tout melange ansanm anndan direksyon an ki li menm kraze nèt. Gwo zam sa yo ak eksplozyon dekapite pi fo viktim yo, genyen ki pèdi pye, ponyèt ak lòt pati kò

-Sa se pa yon zak moun
 youn nan paran timoun yo di ak dlo nan je
- sa a se yon trajedi nasyonal
masak sila ke gwoup teyoris taliban pran responsabilite pou li a, se youn nan pi gwo, pi sanglan atak nan peyi Pakistan ki ap sibi anpil pwoblèm teyoris deplis plizyè dizèn lane.
Taliban deklare ke atak sila se yon revanj pou aksyon militè Pakistan an pran kont baz yo nan nò vil peyi a, tou prè fwontyè Afganistan an, depi mwa jwen.
Gouvènman Pakistan an deklare twa jou dèy pou viktim yo, e pwomèt ke li ap kontinye fè tout sa ki posib pou kwape pwoblèm teyoris nan peyi a.
Chèf leta plizyè peyi ak divès òganizasyon mondyal kondane kalite masak sa sou timoun lekòl.
Premye Minis Endyen a Narenda Modi rele atak sa " Yon aksyon san sans, yon britalite ki fè moun pa ka pale." Lekòl nan peyi End obsève 2 minit silans pou viktim lekòl Peshawar yo.

Sekrètè Jeneral Nasyon Zini an bò kote pa li rele atak sila a
"Yon zak orib, kote yon bann moun lach atake yon bann timoun san defans anndan yon lekòl pandan yap aprann.
Okenn rezon ka jistifye kalite britalite sa a, anyen paka eskize kalite perèz sa a. Ban kontinye pou li di ke 
" jwenn edikasyon se dwa tout timoun. Ale lekòl pa ta dwe yon zak moun brav.

Mèkredi, gouvènman Pakistan an òganize antemen nasyonal pou viktim yo e deklare twa jou dèy.