Pòt paw
òl misyon MINISTA nan peyi D'Ayiti fè konnen ke jounen mèkredi a, ke de polisye fanm nan lame a, te pèdi lavi yo anndan lakay yo.

MINISTA pa f
è konnen nan ki peyi de ofisye yo soti- fòs lame 2.600 an gen sòlda ki soti nan 45 peyi, ki ap ede lapolis bay sekirite nan peyi a.  

MINISTA an kolaborasyon ak Lapolis Nasyonal D'Ayiti, lanse yon ank
èt, pou jwenn moun ki koze krim sila a.


Sandra Honore, reprezantan misyon special ONI ak ch
èf misyon an, eksprime regrè li e prezante kondòleyans li bay fanmi defen yo.  

De medam yo te p
èdi lavi yo ant lannwit 29  ak 30 Desanm lan, anndan lakay yo nan yon katye Okap Ayisyen, dezyèm pi gwo vi peyi a ki twouve li nan nò.