La Une de Charlie Hebdo du numéro 1178 qui sera en kiosques le mercredi 14 janvier 2015.


Charlie Hebdo, yon magazin komik ke ofis li te sibi yon atanta teyoris paske yo te desine imaj pwofèt Mahomè, jodi a redesine pwofèt mizilman yo nan premye paj nouvo edisyon magazin li an ki gen pou sòti demen Mèkredi a.

Mahomè, ke vizaj li pa reprezante pa mizilman yo ki twouve ke sa se yon gwo derespektan, kounye a okipe premye paj pifò geo magazin nan tout peyi  nan mond lan.
Magazin komik lan reprezante pwofèt la kòm yon gason ki gen bab, ak gwo zye, yon foula blan nan tèt li, dlo nan zye, epi li kenbe yon pankat nan men li ki di : "Mwen se Charlie" Je suis Charlie.  Foto a enprime sou yon koulè vèt, koulè Izlam. Sou tèt desen, tit edisyon enprime " Tout bagay padone." Tout est Pardonné.

Rès magazin nan pa distribye a media yo, paj ki anndan yo, ta dwe gen plis desen pwofèt ak anpil blag sou politik, relijyon, deklare avoka Magazin blag la, Charlie Hebdo.

" Nou pap abandone anyen, sinon tout sa pa tap fè okenn sans (...) lè ou gen yon pankat ' Je suis Charlie' sa vle di ke dyè, ou gen dwa pou fè blag, ou gen dwa pou kritike relijyon m"

Genyen plis pase yon milyon nouvo edisyon sa a, ki tradwi an 16 lang. Si demand entènasyonal la ta vin pi gwo, magazin nan konte enprime 2 milyon an plis.