Nouvèl An Kreyò

Nasyon Zini ap ankete solda endyen ki debake nan peyi a san vaksinasyon obligatwa kont Kolera

Posted by hougansydney.com on Wednesday, January 11, 2017 Under: Sante
Related image

Nasyon Zini 
òdone yon ankèt sou sòlda Minista endyen yo an Ayiti, paske yo debake nan peyi san vaksinasyon obigatwa kont kolera.

Dapr
è yon rapò resan, plis pase 100 sòlda ki soti nan flò Asam nan, pi ansyen fòs milite endyen an, te ateri an Ayiti an Jiyè-Out 2016 aprè ministè enteryè nan peyi yo te sètifye ke yo te pran vaksen an.

Nasyon Zini mande gouv
ènman endyen an pou li bay yon deklarasyon ofisyèl, ou endike pou ki sa li te di ke sòlda te pran vaksen panda ke se pat vre.


Twoup endyen ki pa pran vaksen a se yon gwo skandal pou Nasyon Zini, paske se li kò mondyal ki te entwodwi flanbe kolera mòtèl sa a nan peyi a an 2010, aprè ke solda Nepalè yo ki te debake nan pei ak yon souch maladi, epi vide latrin nan rivyè latibonit lan, rivyè ki pi long nan peyi a, bakteri a te touye plis pase di mil (10.000) moun et rann plis pase ywi san mil (800.000) moul malad panda enk dènye lane yo

Vaksinasyon kont kolera te mandate pa Nasyon Zini en 2015 apr
è yon kokenn chenn kritik pou epidemi an nan peyi karayib la ki deja pov la.


Li te pran plis pase six lane pou sekret
è jenera Nasyon Zini an, Ban Ki moun, pou li te mande Ayiti padon pou maladi a.


In : Sante a