Nouvèl An Kreyò

Mikaèl Jan salye rezilta eleksyon prezidansyèl la

Posted by hougansydney.com on Wednesday, January 11, 2017 Under: Diplomasi
Related image

Sekretè Jeneral Frankofoni a, Madam Mikaèl Jan, salye anons rezilta definitf eleksyon prezidansyèl Ayisyèn nan. Aboutisman pwosesis elektoral long e difinis sa a, make yon etap enp
òtan, an 2017, nan restorasyon enstitisyon demokratik yo ak lòd konstitisyonèl an Ayiti

"Mwen felisite otorite gouvènman Ayisyèn yo, e patikilyèman Konsèy Elektoral Pwovizwa a, paske yo asire bon dewoulman randevou elektoral sa a ke tout moun t-ap tann. Mwen ta renmen egalman salye ansanm pèsonèl Polis Nasyonal l Ayisyèn nan pou angajman repibliken yo, avèk asistans Minista a, ki pèmèt pèp Ayisyen an akonpli devwa sitwayen-l nan yon kontèks ki patikilyèman delika. E anfen mwen tyen a rann omaj a a detèminasyon Prezidan pwovizwa a Joslèm Privè nan kondwit eleksyon sa yo." Deklare Mikaèl Jan.

Frankofoni a pat kache jefò li nan lyen-l ak patnè li yo pou soutni pwosesis elektoral la an Ayiti, ke se swa a travè konstan aksyon politik, enplikasyon pèsonèl Sekretè Jeneral la, ak yon asistans teknik prèske pèmanan.

Nan zye tout defini nasyon Ayisyèn nan, ini, dwe dezòmè fè fas, fanmi frankofòn nan, renouvle soutyen-l san fay e angajman l pou akonpanye tout aktè politik, enstitisyon e sosyete sivil la nan efò pou fini nan delè rès eleksyon yo.

Nan mitan aksyon ki fè an Ayiti yo, Oganizasyon Entènasyonal Frankofoni an (OIF) travay an favè yon stabilite politik dirab, kondisyon premye ki dwe garant konsolidayon enstitisyonèl  e relans devlopman peiyi a, ki se enspirayon lejitim pèp la ayisyen an, ki ap tann depi two lontan pou kondisyon vi-l amelyore.

In : Diplomasi a