Dimanch 26 Desanm, Mexik mande pou yon transfòmasyon konplèt de Konsil Sekirete Nasyon Zini an, anvizaje plis peyi manm sou yon pi laj kouvèti jeografik. Byen ke anpil moun di ke demand sa a de Mexik se yon efò pou li monte prezans li nan politik mondyal.

Misyon Konsil Sekirite Nasyon Zini an se pou li kenbe la pè global. Konsil Sekirite a rasanble lè gen yon gè ki a lorizon e pataje efò pou rezoud dispit entènasyonal avèk mezi ki ka kòmanse a sanktsyon jiska aksyon militè. Menm jan se ka pou peyi d'Ayiti, ki twouve li anba yon okipasyon Nasyon Zini depi plis ke 10 lane.

Konsil la la genyen senk manmb pèmanan- La Chin, La Frans, La Risi, Grand Bretay ak Etazini, ansanm ak 10 manmb tanporè.

Nan anons lan, mini zafè etranje Mexik la di ke li ta renmen 10 manmb tanporè a grandi a 26, avèk  sis manmb ki ap soti an Afrik,  senk nan Lazi, kat nan Amerik Laten ak Karayib la, senk de wès ak ès Eròp.

Sepandan, Meksik te kont lide chanje senk manm pèmanan yo.

Ministè zafè etranjè kontinye pou li di ke : Bi prosè sa a se pou yon Konsil reprezantatif, ki plis konpetan, pi transparan e ki ap gen pou rann kont a Asanble Jeneral Nasyon Zini an.


Propozisyon sa a te fèt, kèk mwa aprè Meksik te anonse ke li te prè pou li kontribye militè nan Mission la pè Nasyon Zini an.