Image result for Claudia Ruiz Massieu


Gouv
ènman meksiken an, a travè Ministè Zafè Etranje a, felisite Jovnèl Moyiz pou viktwa li a nan eleksyon prezidansyèl ki te fèt nan peyi a 20 Novanm 2016.

Meksik rekon
èt travay ke gouvènman Ayisyen an akonpli, patikilyèman konsèy elektoral pwovizwa a, ansan avèk òganizasyon entènasyonal yo ki te patisipe nan soutyen ak obsèvasyon pwosesis elektoral la, pou ranfòse demokrasi an Ayiti.

Meksik fè yon apèl respè bay tout aktè politik nan peyi a pou yo aksepte volonte popilè ki te eksprime nan sondaj yo e pou yo kondwi yo konfòmemana legalite pou nasyon a ka konsantre efò li nan ranfòse enstitisyon li yo e retounen sou devlopman ekonomik.

Gouv
è Meksiken an mete tout volonte-l pou li kontinye ranfòse lyen amitye ak koperasyon ki istorikman ini de peyi yo.