Nouvèl An Kreyò

Mariz ak Moyiz Jan Chal di yo pa-p janm aksepte "kou deta elektoral" sa a

Posted by hougansydney.com on Wednesday, January 11, 2017 Under: Eleksyon
Image result for maryse narcisse, moise jean charles

Mariz Nasis, ki te rive katriy
èm nan eleksyon prezidansyèl Ayisyen an, deklare ke pati politik li a "fanmi lavalas pap janm aksepte kou deta elektoral sa a" an referans a rezilta ofisyèl eleksyon prezidansyèl 20 Novanm nan, ki te wè Jovnèl Moyiz genyen nan premye tou ak 55.67% vòt yo.

Mariz Nasis ak Moyiz Jan Chal, ki li menm te rive twazy
èm nan sondaj yo, deklare ke pati yo a ap kontinye mande patizan yo pou yo leve kanpe e pwoteste kon rezilta yo.

"Se swa nou mobilize e defann dwa nou, swa nou aksepte kou elektoral sa a." Moyiz Jan Chal Deklare.

Kandida p
èdan yo soutni ke verifikasyon bilten vòt yo, ke tribinal elektoral la te òdone a, pat byen fèt.

Tribinal elektoral la te bay l
òd pou yo verifye 12% bilten vòt yo pa aza aprè yon konplent ke twa kandida ki te vini aprè Jovnè Moyiz te depoze kont rezilta yo. Tribinal la te deklare ke li pat jwenn okenn prèv de "fwod masif" ki pou ta afekte pwosesis la.  


"L
è la lwa vire kont pèp la, moun dwe mete yo o deyò la lwa" Kontinye Moyiz sa li pa di egzateman kisa li vle di.


Av
èk pèdan yo ki ap pwoteste, òganizasyon ak gouvènman entènasyonal yo felisite tèt yo pou finisman pwosesis elektoral rèd sa, ki kòmans depi an Oktòb 2015, pandan ke yo ankouraje tout pati konsène yo pou yo aksepte rezilta yo.


Jid Selesten, ki rive dezy
èm pat ko fè okenn kòmantè piblik. 


In : Eleksyon a