Related image

Lakou Sipr
èm Elektoral Ayiti a pa note akenn frod massif nan 12% bilten ke li te òdone pou verifye yo. Nan dezisyon ke li te rann yè a, jij elektoral yo pa revele okenn iregilarite ki ta ka afekte tout pwosesis la.

Apr
è kontestasyon kandida prezidansyèl Jid Selesten(LAPEH) Jan Chal Moyiz (Pitit Desalin) ak Mariz Nasis(Fanmi Lavalas), tribinal elektoral la te ay lòd pou verifikasyon 12% bilten yo o aza.

Desizyon Lakou Sipr
èm Elektoral la ki paka ale nan apèl, te remèt yè swa bay Konsèy Elektoral Pwovizwa a (KEP)

Direkt
è Egzekitif KEP a Idè Antwann, fè konnen ke kò elektoral la ap konfòme li ak vèdik tribinal la. Li pwomèt ke rezilta eleksyon yo ap pibliye jodi a.