Ministè Afè Etranjè Chinwa a montre ke peyi li a pa kontan ditou dèske Kongrè Ameriken an lendi, pase yon lwa ki otorize Etazini vann Taywann yon bato de gè ize. Taywann se yon zile ki gouvène tèt li, men Pekin, kapital peyi Lachin toujou kontinye reklame kòm pa li.
Tout Sena Ameriken an aprouve vann Taywann 4 Klas Perry bato de gè ki gen misil remot kontròl. Lachin te fache anpil lè mwa Avril ki sot pase la, branch reprezantativ Kongrè Ameriken an te apwouve yon dil men jan ak dil sa a.
Taywann separe tèt li de Lachin depi lè fòs nasyonalis yo te pèdi batay  gè sivil la ak kominis yo an 1949. 
Pòt paròl Ministè Afè Etranjè a Hong Lei fè konnen ke otorizasyon kongrè ameriken bay Etazini pou li vann Taywann bato gè sa yo, se yon efò pou foure bouch nan bagay ki konsene Lachin ak Taywann sèlman. Hong di repòtè yo ke gouvènman Chinwa a swete ke Kongrè Ameriken an fè yon ti kanpe sou negosyasyon sila yo.
Lachin pa gen relasyon diplomatik ak okenn peyi ki rekonnèt endepandans Taywann.
An 1979, Etazini akspete Lachin kòm sel gouvenman legal Taywann nan, men kòm Etazini te getan rekonèt Taywann, li pase yon lwa ki rele Taywann Relasyon Akt, ki pwomèt Taywann defans militè sizoka li ta tonbe nan yon lagè ak Lachin.
Ayiti se youn nan peyi ki rekonèt endepandans Taywann e se pou sa ke Lachin pa gen relasyon diplomatik ak avèk nou.