La Chin kondane direktè general yon enstitisyon piblik a mò pou koripsyon ki enplike 400 million Yuan ou byen 64.80 milyon dola Ameriken, medya nasyonal nan peyi a repòte. 
kondanasyon ofisyèl sa a a mò se yon bagay ki trè ra an Chin.

Otorite Pati Kominis yo ap mennen yon kanpay kont koripsyon ki resevwa anpil piblisite, depi lè Xi Jinping monte kòm lidè òganizasyon an 2 zan de sela, kote gwo ofisyèl Zhou Yongkang vin pin gwo gouvènman ofisyèl pou leta mete men sou li.
Byen ke La Chin se peyi ki kondane plis moun a mò ke tout rès mond lan mete ansanm, daprè gwoup dwa moun, se pa fasil pou ofisyèl konronpi resevwa kalite penalite sila a.

Yon tribinal in Sid Vil Guangzhou kondane Zhang Xihua, ansyen direktè jeneral Baiyun Industrial and Agricultural Corporation, pou raketè ak vòlè lajan konpayi an.
Tribinal la te jwenn misye koupab de vòl plis pase 280 milyon Yuan depi 2003.