Yon machin Maserati, ki vann anviron $ 100.000 ameriken, avèk yon plak Konsila Ayisyen CHZ0132 te twouve li nan yon paking, a kote Konsila Dominiken an Miami.

Foto dèyè machin nan ki montre plak Konsila Ayisyen an, te pataje an premye sou twitter pa @AKurmanaev.  " Nan Konsila Dominiken an nan Miami. Kote preske 1 sou 10 moun ap viv ak mwens ke $2 pa jou, ap kondi Maserati. Touris dwe disèt wotè"

Dènye dekouvèt sa rive nan yon moman kote administrasyon Martelly a, twouve li nan mitan yon bann skandal koripsyon. Dènyeman, yon tribinal Ayisyen twouve gwo iregilarite an nan fon Petwo Karibe yo, nan kontra konstriksyon ke konpayi Dominiken yo te jwenn ak abi nan fon ijans yo.

Stéphane Gilles se konsil Ayisyen an nan Miami.