Palestin fè yon gwo bak aprè Konsil Sekirite Nasyon Zini an rejte demand palestine nan pou mete fen a okipasyon Izraèl la e etabli yon leta Palestin an 2017. 
Byen ke Palestin pa jwenn apwouvman Nasyon Zini pou etablisman yon leta Palestinyen, genyen anpil peyo ki sipòte yo.

Rezolisyon sa a ke Peyi Jòdani te mete sou pye a, te vle etabli yon tan detèmine pou Izraèl kite Wès Bank la ansanm ak ès Jerizalèm et pou resè fwontyè ki te etabli avan la gè 1967 la.

Rezolisyon an a pèn manke 9 vòt li te bezwen pou li te pase yè.
8 peyi vote wi, ladan yo La Frans, Lixenmbou, pandan ke Ostrali ak Etazini, ki yo menm rele rezolisyon sa "pwofondman san balans" vote non.
Grand betay ak 4 lòt peyi pat vote.

Otorite Palestin yo ap rankontre jodi a pou yo kòmanse planifye ki lòt pa yo ap pran, tankou aranje yon dat pou yo aplike pou jwenn Lakou Kriminèl Entènasyonal l, ki ka rann li pi fasil pou yo pouswiv krim gè kont Izraèl.  

Negosyatè Plaestinyen an Saeb Erekat kritike peyi ki vote kont rezolisyon an. " Byen ke majorite nan Konsil Sekirite Nasyon Zini an vote an favè rezolisyon an, yon lòt fwa ankò, kèk peyi kontinye asire enpinite okipasyon Izraèl la.... Nou mande kominote entènasyonal la pran responsabilite li."

Ofisyèl palestinyen yo relye de plis an plis sou presyon entènasyonal la, pou kòz yo an, et yo genyen kèk reyisit. An 2012 Nasyon Zini aksepte Palestin kòm yon non-manm obzèvan, gras a sipò de plizyè peyi Ewopeen.

La Swis, nan prentan ki sot pase la te deside rekonèt palsetin kòm yon peyi endepandan. Yon bann lejislasyon de La Frans, Wayòm Ini, ak Espay, tout vote pou yo rekonèt Palestin.

Anbasadè Etazini nan Nasyon Zini an, Samantha Power esplike pouki rezon peyi li a vote kont rezolisyon sa.

"Nou vote kont rezolisyon sa a, pa paske nou konfòtab a sitiyasyon aktyèl la. Nou vote kont li paske la pè dwe vini de gwo konpwomi ki fèt sou tab negosyasyon."