Kiba libere tout 53 prizonye politik li te dakò pou li lage nan kontra li te fè ak Etazini mwa pase a, kote de peyi te retabli relasyon diplomatik, Depatman Deta Ameriken an fè konnen jodi lendi a.

Nouvèl liberasyon prizonnye yo vini pandan ke ofisyèl ameriken yo ap prepare pou ale Havana lòt semèn pou mete fondasyon raprochman istorik sa a, aprè 50 an.

" Nou kontan nouvèl pozitif sa a e kontan dèske gouvènman Kiba a kenbe pwomès li."
Depite pòt pawòl Depatman Deta a Marie Harf di.

"Prizonye politik sa yo, se moun ke plizyè òganizasyon entènasyonal dwa moun rekonèt te nan prizon paske yo tap egzèse libète e ankouraje refòm politik ak sosyal a Kiba" Harf kontinye pou li di.

No Kiba ni Etazini pa di idantifye prizonye yo, men Harf di ke yo te bay palmantè Ameriken an, lis non moun yo.

Nan Kapital kiba a, Havanan anpil gwoup dwa moun ansanm ak legliz katolik la, ki li menm te jwen yon gwo wòl nan retablisman diplomatik ant de peyi yo, aplodi pa enpòtan sa a.