La jisitis Ejipsyèn nan pase lòd Jeudi ki sot pase la a, yon nouvo prosè pou twa jounalis chèn televizyon Al-Jazeera a, ki  anprizone an Ejip depi yon lane, pou swa dizan soutyen gwoup izlamis Frè Mizilman yo. Yo ap rete nan prizon pandan preparasyon lòt jijman ap fèt.

Otorite Ejipsyen te arete jounalis Ostralien an Peter Greste, Ejipsyen-Kanadyen an Mohamed Fadel Fahmy et Ejipsyen  Baher Mohamed nan mwa Desanm 2013 e kondane Peter Greste ak Mohadmed Fadel a 7 an prizon e lòt jounalis lan Baher a 10 an. Arestasyon jounalis sa yo te lakòz yon gwo plèdman entènasyonal de plizyè peyi tankou Etazini, Kanada, La Frans, Ostrali, Grand Bretay elatriye pou mande liberasyon jounalis inosan sa yo, ki ap sibi gwo pèn nan prizon pou tèt repòtaj yo te fè sou Revolisyon Ejipsyèn nan ki te jete Morsi.  Anpil òganizasyon dwa moun ak pwoteksyon jounalis, revandike pèsekisyon jounalis.

Ejip li menm te arete jounalis sila yo kòm yon revanj de peyi Kata a, ki li menm se mèt chèn televizyon global Aljazeera ki te denonse kou deta Prezidan Morsi a e gwo vyolans sanglan ki te tonbe sou patizan li yo, kote plis pase 15.000 te pran prizon e santèn kondane a mò rapid san bon pwosè jidisyè; aprè koudeta Morsi a.
De jou aprè kondannman twa jounalis yo, Aljazeera fèmen chèn televizyon Ejipsyèn nan.

Aprè yon kout odyans, Lakou Kasasyon Ejipsyèn nan, òdone yon nouvo pwosè devan yon lòt tribinal, kòm avoka jounalis yo te rekòmande. Byen ke Lakou Kasasyon Ejipsyèn mande yon lòt pwosè legal pou jounalis yo, li rete trè pridan sou apwòch li.

"Lakou Kasasyon an paka òdone liberasyon yo, anba siveyans. Me al-Deep fè konnen. "Se Lakou ki pral jije yo anouvo a, ki ap kapab fèl. Likontinye presize.