Image result for Jocelerme Privert

Prezidan Ayisyen an Josl
èm Privè, Dimanch, mande politisyen an Ayiti yo pou yo aplike padon e jwenn yon konsansis pou fini ak kriz politik la, ki kòmanse nan peyi a depi an 2015.

Pr
èch prezidan an te fè pati diskou ke li t-ap bay nan okazyon selebrasyon 213èm ane endepandans peyi a, kote li plenyen de afwontman ki ap kontinye depi de syèk.

Prezidan Priv
è deklare ke menm aprè 213 lane endepandans, peyi a konfwonte ak yon seri defi ak batay ki te dwe rezoud depi lè nou te fonde an 1804. 

Nou toujou paka bay p
èp nou an manje, edike timoun nou yo, bay patnè nou yo swen sante e konstwi enfrastrikti ki nesesè pou devlope peyi a."

Prezidan enterim
è Ayiti depi 14 Fevrye 2016, Joslèm Privè gen pou li remèt pouvwa a trè byento a nouvo prezidan Jovnèl Moyiz, ki te eli nan dènye eleksyon prezidansyèl la. Men pa san enkyetid. Prezidan pwovizwa a deklare ke li gen anpil enkyetid sou avni peyi a.


Men prezidan an di tou "Mwen konnen ke soti nan tin
èl mizè ak enstablite a nan men tout sitwayen ki grandi nan peyi imòtèl sa a"

"Sa peyi a bezwen se rekonsilyasyon, konsansis ak dyal
òg pou retire sosyete a nan soudevlopman." e li raple ke "nou tout se Ayiti."

Prezidan an ensiste ke, ak imilite, chak ayisyen dwe kontribye nan rech
èch stabilite a, e mande tout aktè ekonomik ak politik yo pou yo angaje nan yon vrè dyalòg.

''Jodi a mwen mande p
èp ayisyen an pou yo chita ansanm, analize, e tande sa ki bon pou peyi a, paske 2017 dwe ane ke nou tout mache nan men direksyon." Prezidan an di.


"Pou kriz la fini, pou nou monte enstabilite extr
èm, fòk nou toleran , li di e konsidere ke men si nou gen dezagreman nou dwe jwenn bon solisyon pou peyi a."

Prezidan Priv
è pleyen tou de prezans sòlda etranje nan peyi a, e mande tout Ayisyen pou yo travay ansanm pou fini ak okipasyon sa a.