Pwosè ansyen premye dam repiblik Kot Iwa a, Simone Gbagbo, ki kòmanse nan kapital peyi a Abidjan 27 desanm ki sot pase la a, se yon gwo defi pou sistèm jidisyè peyi Afriken an, ki li menm refize transfere ansyen madanm prezidan an bay tribinal entènasyonal la pou krim kont limanite.

Anba gwo eskòt Lapolis, fi ke pèp la bay ti non. "Madan an Fè" Ivwaryèn nan, ki gen twa zan depi li pap parèt an piblik, antre anndan tribinal la, anba gwo aplodisman piblik ki te rasanble pou wè li.

Nan premye ran ban anndan tribinal la, Simone Gbagbo chita bò kote  Pascal Affi Nguessan, prezidan pati mari li a Laurent Gbagbo.  pwosè pa li a ansanm ak ansyen premye minis li an, gen pou li ouvè an Jiyè devan tribinal entènasyonal la a Haye, pou Krim kont limanitie.

Prezidan tribinal la, Yabo Odi, pandan yon kout odyans anonse ke Madan Gbagbo a 65 an, akize pa jistis Ivwaryèn nan de atanta kont defans nasyonal, distibisyon zam, patisipasyon nan yon mouvman ki trouble lòd piblik ..." ansanm ak yon lot bann akization.

Simone Gbagbo se te yon kandida nan eleksyon 2010 Ivwaryen an, men li pat aksepte dèske li te pèdi elksyon an, fas a Alassane Oattara, e plis pase 3.000 moun ki te nan opozisyon te rive pèdi lavi yo akok de zak Simone yo.

"Pwosè sa se yon gwo defi pou jistis nou an, jis pou kalite moun ki akize yo" Di yon jounalis ki ap swiv pwosè sa de trè prè.

Simone Gbagbo se te yon poto mitan solid nan rejim mari li a, ke li te gen anpil enfliyans sou li., menm jan ak mari li, Tribinal Entènasyonal la akize Simone de " Krim kont Limanite.
Depi an Avril 2011, ansyen madan prezidan plase sou rezidans siveye, ki vle di li pa ka kite kay li san otorizasyon leta.

Sa ki pi etranj nan zafè sila sè ke Kot Ivwa te livre ansyen prezidan an bay tribinal entènasyonal la, men refize remèt ansyen premye dam nan. 

Kèlkeswa opinyon yon Ivwaryen sou Simone, li ap di ou ke tout peyi a pa ka tann pu yo vire paj istwa sa a, e fè koupab yo rann kont kòm sa dwa.