Plis ke 500.000 moun kouri kite kay yo nan Filipin pou yo epanye tèt yo de gwo siklòn ki gen pou li frape peyi a  Samdi. Siklòn sila ki pote pou non "Hagupit" ki siyifi craze nan lang Filipin yo, espekte frape regjyon sant peyi a, men rejyon ke yon siklòn te devaste ane pase, epi te lakòz preske 7.500 moun pèdi lavi yo, 1 milyon kay kraze e plis ke 4 miliyon moun san zabri.
Konbyen douzèn vòl avyon te anile akoz de siklòn nan, menm orè tren te anile. Plis pase 500.000 moun te evakye nan vil provens Leyte, Samar ak Tacoblan, fwa sa a san gouvènman an pat menm mande yo pou yo deplase. O mwen 47 nan 81 vil provens peyi Filipin nan anba gwo menas siklòn sila la. PLizyè ajans imanitè entanasyonal, ak gwoup charite ki toujou ap bay moun ki te afekte ak siklòn ane pase a, ap mobilize efò li pou li asiste kominite a apre devastasyon klimatik sila a.