Minis kominikasyon ak pòt pawòl gouvènman an, Rotchild Francois Junior, konfime ke pri gas gen pou yo desann nan kèk è de tan.

Ayiti achte gas nan men Venezyela, nan agreman ptwo karibe a, ki pèmèt Ayiti achte gas nan men Venezyela a ba pri, e peye sèlman mwatye total vant la epi peye rès la nan 25 an.

Menm pandan ke pri gas kontinye ap desann sou mache global la, paske peyi ki pwodwi petwòl podwi plis ke demand, Venezyela ki li menm ekonomi li a depann de vant gas, genyen anpil presyon pou li revize agreman petwo karibe a.

Majorite bidjè gouvènman Ayisyen an finanse pa lajan li ekonomize de petwo karibe a. Lajan gouvènman nòmalman ta dwe peye davans pou li achte gaz, kounye a itilize pou finanse pwojè sosyal elatriye. Ki vle di rediksyon pri gas se yon rediksyon bidjè gouvènman an.

Ministè Ekonomi ak Finans lan, Wilson Laleau, ap revize mwayen pou desann pri pwodwi petwòl, pandan presyon asosyasyon chofè patou nan peyi a kontinye kontinye monte.

Anonsman nouvo pri yo ap fèt nan wikenn nan ou byen bonè lòt semèn. Li fè konnen.

Minis Francois fè esplike ke gouvènman rekonèt ki enpak rediksyon pri gaz yo ap genyen sou administrasyon an, men li kontinye pou li di ke otorite yo vle koute popilasyon an ak inyon chofè yo ki ap reklame bès pri yo depi lontan.