Image result for john kirbyGouvènman Ameriken a travè Depatman Deta a, felisite Jovnèl Moyiz pou viktwa li nan eleksyon prezidansyèl ki te fèt nan peyi a 20 Novanm ki sot pase a.

Nan yon kominike pibliye k
èk minit aprè KEP a te ofisyèlman deklare Jovnèl Moyiz ganyan, Jonn Kèbi, pò pawòl Depatman Deta Ameriken an fè deklarasyon sila a.

"Piblikasyon rezilta definitif eleksyon prezidansy
èl yo reprezante yon etap pozitif pou retablisman enstitisyon demokratik yo o konplè nan peyi sa a.

Nou felisite Jovn
èl Moyiz pou viktwa-l nan eleksyon yo depi nan premye tou a e nou enpasyon pou nou travaye avèk li an etwat kolaborasyon pou nou ka ranfòse patenarya depi lontan nou an ak Ayiti. Nou mande tout aktè politik yo pou yo aksepte rezilta yo, pou yo pa fè vyolans, e travaye ansanm pou konstwi yon Ayiti stab e pwospè. Etazini kontinye pote soutyen pou achèvman nan yon tan kout, rès pwosesis elektoral la, nan yon manyè ki ekitab, transara e pasifik."