Kowalisyon Etazini fòmèlman kanpe  misyon konba li an nan Afganistan jodi Dimanch 28 Desanm nan, aprè plis ke 13 zan aprè yon alyans entènasyonal the dechouke gouvènman Taliban an ki te ap pwoteje moun ki te komèt atak teyoris 11 Septanm 2001, nan vil Nouyòk.

Anviron 13.000 troup etranjè, pifò, Ameriken ap kontinye rete nan peyi an, anba yon misyon de zan ki gen pou non "Sipò Rezoli." ki pou kontinyen antrene Fòs Sekirite Afgan yo.

Jiska prezan lame ak Polis Afghan toujou pa ka konbat militan Taliban yo ki ane sa a touye yon bann sitwayen Afganistan.

"Jodi a make yon lafen yon era e komansman yon lòt." Jeneral Ameriken an John Campbell, kòmandan Asistans Fòs Sekirite Entènasyonal (ISAF), di nan seremoni an ki te pran plans nan Ofis Prensipal ISAF la nan Kaboul.

"Nou ap kontinye envesti nan fiti Afganistan, jeneral la di, an menm tan ke drapo koalisyon an tap desann.

Depi 2001, preske 3.500 sòlda mouri nan la gè Afanistan an, ladan yo 2.200 Ameriken.

Byen ke Ameriken yo kòmanse kite Afganistan, sitiyasyon an pa vrè man amelyore aprè plis pase dis lane, paske gwoup teyoris Taliban yo, kontinye ap simen la perè sou popilasyon an, plis pase 3.200 Afgan, inosan sivilyen mouri nan atak eksplozyon ak lòt grav masak.

Pou nouvo prezidan Afganistan an, Ashraf Ghani, tòp priyorite li se kenbe  kontròl gouvènman  sou tetritwa pou yo pa kontinye deteryre anba Taliban yo.