Prezidan enterimè peyi Dayti a Josl
èm Privè endike yè, jou kote eleksyon te dwe fèt, ke peyi a ta dwe deziye chèf leta li menm lè ak Sena ki gen pou li gen yon eleksyon 30 oktòb.

Joslèm Privè fè anons lan nan menm moman kote pllizyè milye patizan phtk yo te nan lari, ak kat elektoral nan men yo, y-ap egzije pou otorite peyi a, finalman òganize dezyèm tou eleksyon yo. Leyopòl Bèlanje ki se prezidan KEP a, fè konnen ke 15 me, li ap anonse ki dat eleksyon an gen pou li fèt.

Palman an te seleksyone prezidan enterim
è a, jou ki te 4 fevriye 2016 la pou yon manda 120 jou non renouvlab, pou li ka fini ak eleksyon ke Michèl Mateli pat ka fè pandan 5 lane li yo sou pouvwa a.
Daprè akò ke Mateli te siyen ak Prezidan pwovizwa, ki te prezidan sena a a lepòk; eleksyon yo te dwe fèt 24 avril pou yon prezidan eli te ka enstale 14 me.


Manda Privè ap fini 14 me, jiska prezan palman pa di yon mou sou kisa ki gen pou rive. Yo pa di ni si y'a vote pou yo pwolonje manda prezidan pwovizwa a, ou byen si y-ap chwazi yon lòt prezidan pwoviwa pou fini ak eleksyon an. Si yo chwazi yon lòt prezdan, se ap premye fwa nan listwa nou ke nou tap pase de prezidan pou òganze yon eleksyon.

Yon lòt bò, prezidan pwovizwa a enstale yon komisyon verifikasyon elektoral, pou verifye pwoblèm ki anpeche eleksyon yo fin fèt depi tann dat sa.