Prezidan Yahya JammehDe Ameriken ki gen orijin Ganbyèn akize de preparasyon kou deta kont prezidan  Ganmbi a Yahya Jammeh 30 Desanm ki sot pase la, gen pou parèt deval lajistis Amerikèn jodi lendi 5 Desanm nan.

Cherno Nike, 57 an ak Papa Faal 46 zan, de Ameriken ki gen doub nasyonalite Ganbyèn ak Amerikèn gen pou parèt jodi lendi an nan tribinal Baltimore, ki nan Maryland, ansanm ak Minneapolis ki li menm nan Minnesota, pou konplo vyolasyon trete netralite ak yon peyii alye Etazini.

Daprè lajistis Amerikèn, Papa Faal te patisipe nan palè prezidansyèl la, epi mete Cherno Nije dispoonib pou pran pouvwa a si kou deta a te reyisi. 
Aprè echèk kou deta a, de zòm yo te retounen Etazini, kote yo te arete yo e trennen yo devan tribinal.

Otorite pouswiv de mesye yo tou, pou posesyon zam ilegal nan bi pou komèt yon zak vyolans.
" Yo te pran zam sa yo, minisyon, ak tout kalite ekipman Etazini, de mwa Out a Oktòb, e yo te voye yo o Ganmbi pou yo te ka itilize nan tantativ kou deta."  Dokiman arestasyon yo a montre.