Plis pase yon milyon moun nan peyi Meksik se desandan esklav Afriken, ki idantifye t
èt yo kòm "nwa", "sonb" oubyen "Afromeksiken" menm si dè fwa yo pa gen po nwa. Men lòt kote ki pa nan eta Oagsaka, moun nwa sa yo moun pa konnen yo, e dirijan kominote sa yo koumanse pra gwo mezi pou yo pa rekonèt yo ofisyèlman.

"Lapolis f
èm chante im nasyonal la twa fwa paske yo pat vle kwè ke mwen te Meksiken" Chogo èl Bandeno, yon chantè-konpozitè Meksiken nwa di. " Mwen te oblije bay non gouvèn�...
Continue reading ...