Nouvèl An Kreyò

Showing category "Sante" (Show all posts)

Nasyon Zini ap ankete solda endyen ki debake nan peyi a san vaksinasyon obligatwa kont Kolera

Posted by hougansydney.com on Wednesday, January 11, 2017, In : Sante 
Related image

Nasyon Zini 
òdone yon ankèt sou sòlda Minista endyen yo an Ayiti, paske yo debake nan peyi san vaksinasyon obigatwa kont kolera.

Dapr
è yon rapò resan, plis pase 100 sòlda ki soti nan flò Asam nan, pi ansyen fòs milite endyen an, te ateri an Ayiti an Jiyè-Out 2016 aprè ministè enteryè nan peyi yo te sètifye ke yo te pran vaksen an.

Nasyon Zini mande gouv
ènman endyen an pou li bay yon deklarasyon ofisyèl, ou endike pou ki sa li te di ke sòlda te pran vaksen panda ke se pat vre.


Tw...

Continue reading ...
 

Ogmantasyon ka Kolera an Ayiti

Posted by Kreyòl Pale on Sunday, November 30, 2014, In : Sante 
Dapre dènye rapò divès group entènasyonal tankou ONU ak Doktè San Fwontyè Epidemi Kolera nan peyi Dayiti poko prèt pou fini. Li ta sanble ke genyen yon gwo ogmantasyon ka kolera nan Pòtoprens ak zòn avwazinant li yo, depi mwa Septanm 2014, akoz de gwo lapli ki ap tonbe. Pou mwa Oktòb la sèlman, gen plis pase 4.500 moun ki trape maladi kolera.
Medsen San Fwontyè li menm fè konnen ke gen plis pase 2.000 ki te atann sal ijans li yo atravè Pòtoprens. Yon gwo majorite popilasyon an f...

Continue reading ...
 
 
a