Nouvèl An Kreyò

Showing category "Kriz Politik" (Show all posts)

"Nou pap obeyi! Opozisyon an mande dezobeyisans sivil

Posted by hougansydney.com on Wednesday, January 11, 2017, In : Kriz Politik 
Image result for election protests in haiti

De nan kat pati politik prensipal an Ayiti yo non s
èlman rejte rezilta eleksyon prezidansyèl ki te fèt nan peyi a 20 novanm, dirijan yo mande dezobeyisans sivil. Yo itilize mo "Nou pap obeyi" pou rasanble patizan yo

Pati Fanmi Lavala la ak platf
òm Pitit Desalin nan deklare ke yo pa rekonèt rezilta ke Konsèy la Elektoral Pwovizwa a pibliye, ki montre ke se Jovnèl Moyiz ki genyen prezidans lan ak 55.67% vòt yo nan premye tou eleksyon yo.


"Nou pa rekon
èt rezilta sa yo, nou pra-l lite kont...

Continue reading ...
 

Joslèm Privè mande politisyen yo pou yo padone e fè konsansis pou fini ak kriz la

Posted by hougansydney.com on Tuesday, January 3, 2017, In : Kriz Politik 
Image result for Jocelerme Privert

Prezidan Ayisyen an Josl
èm Privè, Dimanch, mande politisyen an Ayiti yo pou yo aplike padon e jwenn yon konsansis pou fini ak kriz politik la, ki kòmanse nan peyi a depi an 2015.

Pr
èch prezidan an te fè pati diskou ke li t-ap bay nan okazyon selebrasyon 213èm ane endepandans peyi a, kote li plenyen de afwontman ki ap kontinye depi de syèk.

Prezidan Priv
è deklare ke menm aprè 213 lane endepandans, peyi a konfwonte ak yon seri defi ak batay ki te dwe rezoud depi lè nou te fonde an 1804....
Continue reading ...
 

Lakou Kasasyon an anonse plan-l pou-l retire Privè kòm prezidan

Posted by hougansydney.com on Monday, October 17, 2016, In : Kriz Politik 
Image result for Haiti supreme court


Lakou siprèm Ayisyèn nan kòmanse ak yon plan byen elabore pou yo pran prezidans lan, pa envoke atik 149 nan konstitisyon ayisyen an, daprè yon kominike laprès pibliye pa tribinal la, a trav
è pòt pawòl li Jòj May Figaro, ki konfime tou ke jij yo te fè yon reyinyon an ijans pou deside envoke ou non, atik 149 la ki di:

"Si biwo prezidans lan rive vinn vid pou yon rezon k
èlkonk, Prezidan Lakou siprèm Repiblik la, ou byen an absans li, vis prezidan lakou sa a, ou byen an absans li, jij ...
Continue reading ...
 

Dezyèm tou eleksyon prezidansyèl la ap fèt 30 oktòb, daprè prezidan Privè

Posted by hougansydney.com on Saturday, April 30, 2016, In : Kriz Politik Prezidan enterimè peyi Dayti a Josl
èm Privè endike yè, jou kote eleksyon te dwe fèt, ke peyi a ta dwe deziye chèf leta li menm lè ak Sena ki gen pou li gen yon eleksyon 30 oktòb.

Joslèm Privè fè anons lan nan menm moman kote pllizyè milye patizan phtk yo te nan lari, ak kat elektoral nan men yo, y-ap egzije pou otorite peyi a, finalman òganize dezyèm tou eleksyon yo. Leyopòl Bèlanje ki se prezidan KEP a, fè konnen ke 15 me, li ap anonse ki dat eleksyon an gen pou li fèt.

Palma...

Continue reading ...
 

Konbyen mil manifestan pran lari pou mande òganizasyon dezyèm tou prezidansyèl la

Posted by hougansydney.com on Saturday, April 30, 2016, In : Kriz Politik Konbyen mil manifestan te pran lari pou yo te mande otorite Ayisyen yo pou yo 
òganize dezyèm tou eleksyon prezidansyèl la.

Se av
èk kat elektoral nan me ke Ayisyen yo eksprime kòlè yo dimanch ki ki sot pase a, nan lari kapital peyi a  Pòtoprens. Kòz, dezyèm tou prezidansyèl la te dwe fèt 24 avril, menm jan sa te prevwa nan akò ke ansye prezidan Michèl Mateli te siyen ak Prezidan enterimè a, Joslèm Privè, nan efò pou yo te jwenn yo solisyo a kriz elektoral sa a ki paralize peyi ...
Continue reading ...
 

Jovnèl Moyiz mande otorite ameriken yo pou yo kenbe presyon sou Privè

Posted by hougansydney.com on Saturday, April 23, 2016, In : Kriz Politik Pandan yon vizit de jou nan Wachintonn, Jovnèl Moyiz, ganyan premye tou prezidansy
èl 25 oktòb dènye a, rele tou desidan ameriken yo ak moun ki fè opinyon yo pou yo kenbe presyon sou prezidan enterim lan Joslèm Privè ak tout Konsèy Elektoral Pwovizwa a pou yo respekte akò politik ke tout pati politik yo te siyen 5 Fevriye a; òganize dezyem tou eleksyon ak de meyè jwè yo, e remèt gouvènman an bay otorite ki eli yo 14 me, menm jan sa prevwa nan akò a.

Moyiz deklare: " Nou pap mande...

Continue reading ...
 
 
a