Reprezantan pèmanan Ayiti nan OEA ambasadè Bocchit Edmont, te pran pa lendi 22 septanm nan konsèy pèmanan òganization Eta Amerik yo, kote eta manm, ke Ayiti fè pati ladann lan, adopte yon deklarasyon an favè anons gouvènman Kiba ak Etazini te fè 17 Desanm ki sot pase la, kote de peyi yo te fè konnen ke yo deside retabli relasyon diplomatik yo.
Reyinyon sa ki te prezide pa reprezantan pèmanan Giyan nan OEA, anbasadè Bayney R. Karran di ke " Anons sila a make kòmansman yon nouvo chapit relasyon bilateral ant de eta manm e ki de yon gwo enpòtans pou nou tout." OEA fè konnen ke li sipòte tout mezi ki kapab pèmèt de peyi yo retabli relasyon diplomatik konplè.
Anbasadè a fè konnen ke " Ayiti kontan de efò ke Legliz Katolik la ansanm ak Kanada fè pou yo te kapab fasile detant istorik ant Etazini ak Kiba. Ayiti kontan plis toujou de anons nòmalizasyon relasyon ant de peyi yo, ke Ayiti toujou li menm te konn ap mande, Ayiti kontan ke ve ke nou a pèn ka eksprime enpòtans istorik, reyalize jounen jodi a.