Yon vòl American Airlines ki te ap soti an Baselona, Espay, ateri an byen nan èpòt John F. Kennedy International Airport aprè yon menas bonm te fèt sou avyon an. Avyon an ansanm ak tout 200 pasaje ak nèf travayè te al sibi enspeksyon nan yon lokalite ki gen sekirite. Spesyalis bonm ansanm ak chyen polis  K-9 te deploye pou yo santi malèt pasaje yo, anba chèz avyon an pou yo wè si te gen posibilite yon bonm. 
LI poko klè jiska prezan, kiyès ki fè menas la, men otorite Ameriken yo garanti ke yo ap fètout mwayen posib pou yo jwenn moun sa a.

American Airlines bò kote pa li "...mande klyan yo padon pou deranjman sa a, men sekirite pasajè ansanm ak amplwaye yo se tòp priyorite nou."