Nouvèl An Kreyò

"Nou pap obeyi! Opozisyon an mande dezobeyisans sivil

Posted by hougansydney.com on Wednesday, January 11, 2017 Under: Kriz Politik
Image result for election protests in haiti

De nan kat pati politik prensipal an Ayiti yo non s
èlman rejte rezilta eleksyon prezidansyèl ki te fèt nan peyi a 20 novanm, dirijan yo mande dezobeyisans sivil. Yo itilize mo "Nou pap obeyi" pou rasanble patizan yo

Pati Fanmi Lavala la ak platf
òm Pitit Desalin nan deklare ke yo pa rekonèt rezilta ke Konsèy la Elektoral Pwovizwa a pibliye, ki montre ke se Jovnèl Moyiz ki genyen prezidans lan ak 55.67% vòt yo nan premye tou eleksyon yo.


"Nou pa rekon
èt rezilta sa yo, nou pra-l lite kont plan kolonizasyon gwoup politi sa a, rezilta sa yo te prefabrike e nou men ak alye nou yo ap venk enpozisyon yon kandida pou peyi a ." deklare ansyen kandida prezidansyèl Moyiz Jan Chal, ki te rive twazyèm daprè rezilta yo avèk 11.04% fè alyans ak Mariz Nasis nan pati Fanmi Lavalas ki li menm te deklare ke pa gen vwa legal ak fiti gouvènman an.


Mariz Nasis ki e resevwa yon ti kras 8% nan vòt yo e ki te rive an katriyèm pozisyon, deklare ke se la ri a ki pral detèmine kiyès ki ap pwochen prezidan peyi a, pandan ke li avèti ke kriz politik la ka vinn pi rèd.

Yon prezidan enterim
è dirije Ayiti depi Fevriye 2016, aprè yon semèn manda konstitisyonèl Michèl Mateli a e ekspire san yon siksesè eli pou te pran plas la. Rezilta eleksyon premye tou ke Mateli te tante fè a, te aneyanti aprè akizasyon ak alegasyon "fwòd masif" te blayi sou oeyi a.

In : Kriz Politik a