Nouvèl An Kreyò

Nasyon Zini ap ankete solda endyen ki debake nan peyi a san vaksinasyon obligatwa kont Kolera

January 11, 2017
Related image

Nasyon Zini 
òdone yon ankèt sou sòlda Minista endyen yo an Ayiti, paske yo debake nan peyi san vaksinasyon obigatwa kont kolera.

Dapr
è yon rapò resan, plis pase 100 sòlda ki soti nan flò Asam nan, pi ansyen fòs milite endyen an, te ateri an Ayiti an Jiyè-Out 2016 aprè ministè enteryè nan peyi yo te sètifye ke yo te pran vaksen an.

Nasyon Zini mande gouv
ènman endyen an pou li bay yon deklarasyon ofisyèl, ou endike pou ki sa li te di ke sòlda te pran vaksen panda ke se pat vre.


Twoup endyen ki pa pran vaksen a se yon gwo skandal pou Nasyon Zini, paske se li kò mondyal ki te entwodwi flanbe kolera mòtèl sa a nan peyi a an 2010, aprè ke solda Nepalè yo ki te debake nan pei ak yon souch maladi, epi vide latrin nan rivyè latibonit lan, rivyè ki pi long nan peyi a, bakteri a te touye plis pase di mil (10.000) moun et rann plis pase ywi san mil (800.000) moul malad panda enk dènye lane yo

Vaksinasyon kont kolera te mandate pa Nasyon Zini en 2015 apr
è yon kokenn chenn kritik pou epidemi an nan peyi karayib la ki deja pov la.


Li te pran plis pase six lane pou sekret
è jenera Nasyon Zini an, Ban Ki moun, pou li te mande Ayiti padon pou maladi a.


 

Avoka Gi Filip la di Etazni kidnape kliyan li an

January 11, 2017
Image result for Guy Phillipe

Arestasyon ak dep
òtasyon resan Senatè eli a, Gi Filip ke DEA te ap chache depi diz an, sou anpil akizasyon trafik dwg ak blanchiman lajan, kontinye pwovoke gwo reyaksyon an Ayiti.

Ren
òl Jòj, avoka Gi Filip la, akize Etazini de kidnapaj de kliyan li an ak konplis otorite ayisyen yo. Mèt Jòj ki soutni ke fonksyonè yo ede ajan DEA kidnape ansyen chèf militè a, mande palman li pou li revize akò Ekstradisyon peyi genyen ak Etazini  ak lòt peyi  rapid opresto pou anpeche reprezante eli yo...

Continue reading...
 

Etazini mete zak akizasyon Gi Filip yo piblik

January 11, 2017
Image result for Guy Philippe arrives in Florida

Wifredo A. Fer
è, Pwokirè Ozetazini pou distrik Sid Florid, Pwokirè adjwen Lesli Wrayt, ajan spesyal chaje DEA, OFIs Mayami (IRS-CI), Biro sou teren nan Mayami anonse ke zak akizasyon kon Gi Filip, 48 an, de Ayiti, te dekachte 7 Janvye nan distrik Florid la.

Filip ki te pran prizon pou konspirasyon pou li transp
òte dwòg, yon lòt akizasyon pou konplo pou blanchi entriman lajan pou fè trazaksyon monetè sou byen ke li te obteni oligalman; ak yon bann lòt tranzaksyon  lanjan ki fèt ilegal...

Continue reading...
 

Senatè-eli Ayisyen an, Gi Filip ki te ap kouri pou yon manda arè de DEA, arete

January 11, 2017


Senatè-eli Ayisyen an, Gi Filip, k te ap peze yon manda darè de Administrasyon Anf
òsman Dwòg (DEA) nan Etazini, te arete 6 Janvye, pa ajan Polis Nasyonal Ayisyèn yo pandan li t-ap kite yon emisyon nan yon radyo nan kapital la, nan Petyonvil.

Polisyo ki te arete-l yo pat bay detay sou operasyon ki te pran ansyen ch
èf militè a pa sipriz.Filip, ansyen Kolonèl nan lame ki te kraze a e ki te vin chèf polis peyi a, te akonpanye de sekirite pèsonèl li, le yo te pran-l kòm prizonye.

Eli se...

Continue reading...
 

"Nou pap obeyi! Opozisyon an mande dezobeyisans sivil

January 11, 2017
Image result for election protests in haiti

De nan kat pati politik prensipal an Ayiti yo non s
èlman rejte rezilta eleksyon prezidansyèl ki te fèt nan peyi a 20 novanm, dirijan yo mande dezobeyisans sivil. Yo itilize mo "Nou pap obeyi" pou rasanble patizan yo

Pati Fanmi Lavala la ak platf
òm Pitit Desalin nan deklare ke yo pa rekonèt rezilta ke Konsèy la Elektoral Pwovizwa a pibliye, ki montre ke se Jovnèl Moyiz ki genyen prezidans lan ak 55.67% vòt yo nan premye tou eleksyon yo.


"Nou pa rekon
èt rezilta sa yo, nou pra-l lite kont...

Continue reading...
 

Mikaèl Jan salye rezilta eleksyon prezidansyèl la

January 11, 2017
Related image

Sekretè Jeneral Frankofoni a, Madam Mikaèl Jan, salye anons rezilta definitf eleksyon prezidansyèl Ayisyèn nan. Aboutisman pwosesis elektoral long e difinis sa a, make yon etap enp
òtan, an 2017, nan restorasyon enstitisyon demokratik yo ak lòd konstitisyonèl an Ayiti

"Mwen felisite otorite gouvènman Ayisyèn yo, e patikilyèman Konsèy Elektoral Pwovizwa a, paske yo asire bon dewoulman randevou elektoral sa a ke tout moun t-ap tann. Mwen ta renmen egalman salye ansanm pèsonèl Polis N...

Continue reading...
 

Prezidan Taywann lan felisite Jovnèl Moyiz pou viktwa-l nan eleksyon yo

January 11, 2017
Image result for Tsai Ing-wenPrezidan Repiblik Chinwa, ke tout moun konnen antan ke Taywann, a travè Ministè Zafè Etranjè a, adrese yon mesaj felisitasyon a Prezidan-eli Ayiti a, Jovnèl Moyiz, ke viktwa-l te konfime twa Janvye a.


Ayiti, youn nan s
èlman 22 peyi ki rekonèt Taywann kòm yon peyi endepandan, se youn nan pi bon patnè Taypey depi ke de peyi yo te etabli relasyon diplomatik 61 an de sa. Yo fè echanj etwat ak kolabore sou pwogram nan domèn enfrastrikti, agrikilti, sante piblik ak fòmasyon pwofesyonèl,...

Continue reading...
 

Mariz ak Moyiz Jan Chal di yo pa-p janm aksepte "kou deta elektoral" sa a

January 11, 2017
Image result for maryse narcisse, moise jean charles

Mariz Nasis, ki te rive katriy
èm nan eleksyon prezidansyèl Ayisyen an, deklare ke pati politik li a "fanmi lavalas pap janm aksepte kou deta elektoral sa a" an referans a rezilta ofisyèl eleksyon prezidansyèl 20 Novanm nan, ki te wè Jovnèl Moyiz genyen nan premye tou ak 55.67% vòt yo.

Mariz Nasis ak Moyiz Jan Chal, ki li menm te rive twazy
èm nan sondaj yo, deklare ke pati yo a ap kontinye mande patizan yo pou yo leve kanpe e pwoteste kon rezilta yo.

"Se swa nou mobilize e defann dwa nou...

Continue reading...
 

Inyon Ewopeen espere eleksyon Jovnèl Moyiz ap pote stabilite an Ayiti

January 11, 2017
Image result for Federica Mogherini

Diplomat an ch
èf Iniyon Ewopeen an, Frederika Mogerini, exprime konfyans li ke eleksyon Jovnèl Moyiz kòm nouvo prezidan peyi a, " ap pote stabilite ak bon gouvènans" nan peyi Karayib politikman enstab la.

Nan deklarasyon pou felisite Jovn
èl Moyiz pou viktwa li ya, Frederika ajoute ke "tout fòs politik yo dwe kounye a travay ansanm pou byen peyi a ak pèp la."

Chèf diplomat Ewopeen an deklare ke li "ijan pou Ayiti fè fas a anpil defi nan domèn eta de dwa, sekirite sitwayen, jistis ak re...

Continue reading...
 

De Ayisyen ak yon polisye Meksiken sou ankèt kriminèl paske yo pran kòb nan men santèn imigran

January 4, 2017
Image result for mexican police

De sitwayen Ayisyen ak yon polisye Meksiken nan minisipalite Meksikali a sou ank
èt kriminèl paske yo pran kòb nan men kèk santèn imigran Ayisyen ki nan vil la, a la rechèch azil politik o Zetazini.

Ajan imigrasyon yo detekte de Ayisyen ki t-ap vann fo pas pou yon randevou ak otorite ameriken yo, ki pou ta p
èmèt yo koumanse ak demand lazil la.

Apr
è yon entèrogasyon, de Ayisyen yo di ke kòm konplis se ajan Noye Gayetan, ki ap travay nan Sekretarya Minisipal Sekirite Piblik la. Daprè d...

Continue reading...
 
a