Mwen se Ayisyen
I am Haitian
Paske nan peyi mwen
Because in my country
Genyen  yon Kalfou 
There is a crossroad
Yo rele Kat Chimen
They call Four Paths


Mwen se Ayisyen
I am Haitian
Paske nan peyi mwen
Because in my country
Gen yon Zwazo yo rele
There is a bird they called
Wanga N
ègès
The niggers' magic


Mwen se Ayisyen
I am Haitian
Paske nan peyi mwen
Because in my country
Lang zans
èt yo
The ancestors' language
Se Krey
òl li rele
Is called Creole


Mwen se Ayisyen 
I am Haitian
Paske nan tan lontan
Because in ancient times
Boukmann te f
è yon rasanbleman
Boukman* had a gathering 
Nan bwa Kayiman
At the Bois Caiman**


Mwen se Ayisyen
i am Haitian
Paske nan peyi mwen
Because in my country
Genyen yon relijyon
There is a religion
Yo rele Vodou
They called VaudouMwen se Ayisyen
I am Haitian
Paske rasin mwen plante an Afrik
Because I am rooted in Africa
Epi m'ap boujonnen b
ò isit
And I am burgeonning over hereMwen se Ayisyen natif natal
I am a native Haitian
Paske nan fon k
è'm
Because deep in my heart
Gen yon tanbou Vodou
There is a Vaudou drum
K'ap bat byen f
ò
That is beating loudly


Mwen Se Ayisyen
I am Haitian
Paske nan peyi mwen
Because in my country
Gen yon Katye
There is a neighborhood
Yo rele Site Sol
èy
They called Cite Soleil


Mwen se yon Ayisyen
I am Haitian
Paske nan kizin mwen
Because in my kitchen
genyen yon manje  ki rele Tchaka
There is a dish called TchakaMwen se Ayisyen
I a Haitian
Paske nan kilti mwen
Because in my culture
Mwen gen yon lwa
I have a loa**(Vodou spirit)
Yo rele Ogou Feray
Who they call Ogou Feray