Minwi sonnen
It strikes midnight
L
è a rive pou m'soti
It is time for me to go out
Paske depi m'piti
because since I was little
Yo pa vle m'soti l
è li fè bren
They did not want me to go out when it's dark

Asw
è a
Tonight
Mwen vle rankontre ak M
èt Minwi
I want to meet with Midnight's Master
Mwen vle chita pale
I want to sit and talk
Ak tout lougarou
With all the werewolves 

Manman'm di
My mother says
Se n
èg vanyan
It's brave men
N
èg ki gen senk bouton nan pantalon
Men with five buttons in their pants
Ki ka soti a minwi
Whom can go out at midnight.

Gran Grann mwen te konn di
My great grandmother used to say
Se gason
it is men
Ki pa pot kanson pou bèl twèl
Who doesn't wear pants for their beautiful fabrics
Ki ka soti
Who can go out
L
è nyaj yo ap fè kach kach ak lalin
When the clouds are playing hide-and-seek with the moon

Asw
è a
Tonight
Mwen deside rekon
èt bizango
I have decided to meet bizango*(secret Vaudou society)
F
òk mwen chita pale ak bann Makandal
I must sit and talk with the Makandal** band (
famous maroon during colonial times)
Asw
è a a minwi
Tonight at midnight
Mwen ta renmen f
è konesans
I would like to meet
ak tout bann chanpw
èl
All the Chanpw
èl's*** band (secret Vaudou society)


Asw
è a a minwi tapan
Tonight at midnight sharp
Mwen vle janbe 
I want to cross
tout kalite kafou
All types of crossroads.
Kafou Kat, Kafou danjere
four-ways crossroads, dangerous crossroads
Asw
è a vè zòn minwi
Tonight around midnight
Mwen gen k
èk koze
I have some causeries 
Pou m'pale ak Mèt Kalfou
To talk with the Master of the crossroads

Asw
è a
Tonight
Kou minwi f
è beng
When midnight strikes
F
ò m'al wè
I must go see
L
è pye Mapou kouche
When the Mapou**** tree goes to sleep (Mapou is the most sacred tree in Haiti)