Yo met yon mas sou figi Ayiti 
They put a mask on Haiti's face
Mas la pran ri
The mask starts laughing
Li ri tout wa ak renn kanaval
It laughs at all the carnival's kings and queens
E tout lòt madigra mal maske
And at all the other badly adjusted masks
Kap chante ponpe danse
That are singing jumping dancing
An Ayiti tankou a letranje
In Haiti as well as in exile
Olye nèg ap prepare revolisyon
Instead of preparing the revolution
Yo tonbe nan pyèj eleksyon
They fell into the trap of elections
Mas la ri jous kòl fè l'mal
The mask laughs until its body aches.


Yo mete yon mas sou figi Ayiti
They put a mask on Haiti's face
Mas la pran kriye
The mask starts crying
Dlo ki soti nan je li a wouj kou sa
Tears falling from its eyes are red as blood
San ki te kouri nan je Jak Aleksi
The blood that ran from the eyes of Jacques Alexis
San tout moun makout touye
The blood of all the people the macoutes killed
San prizonye lame ap tòtire
The blood of all the prisoners the army tortured 
San peyizan grangou ap fin manje
The blood of the peasants hunger is devouring
San malere boujwa ap eksplwate
The blood of the poor that the rich are exploiting 
San ti Jozèf gwo zouzoun  ap souse
The blood of the little guys the bigshots are sucking.

Yo achte-n an kreyòl
They buy us in Krey
òl
Yo vann nou an franse
They sell us in french
Yo achte-n pou senk k
òb
They buy us for pennies
Yo vann nou pou dola
They sell us for dollars
Men pa p
è ti frè pa pè
But don't worry young brother don't worry
Tout madigra gen pou vole gag
è
All the clowns are gonna have to beat it
Tankou Kiba, Vyetnam, Angola
Like Cuba, Vietnam, Angola
Ayiti va pran chemen geriya
Haiti's taking the path of the guerilla
Ayiti va pran chemen lib
ète
Haiti's taking the road to liberty.