Desounen poud Desounen
Zombifying! The zombifying powder!
Yo badinen figi peyi nou ak kout poud desounen
They smear our country's face with zombifying powder
Yo simen poud desounen nan tout sy
èl peyi nou
They scatter it in the sky of our land
Yo kouvri tout ti f
èybwa ak poud desounen
It covers all leaves
Tout branch bwa, tout rasin bwa ak poud desounen
All the branches, all the roots of our trees, covered with zombifying powder
Desounen, poud desounen
Zombifyng, zombifying powder!
Yo mare machw
è peyi nou ak poud desounen
They clamp our land's jaw shut with zombifying powder...

Desounen, poud desounen
Zombifying, Zombifying powder!
Yo poudre anbaz
èsèl peyi nou ak poud desounen
They fill our country's armpits  with zombifying powder
Yo simen pou desounen nan tout chimen peyi nou
They scatter it all over the roads
Yo kouvri tout t
èt mòn ak poud desounen
And all over mountain-tops
Tout manman plenn tout lakou bitasyon ak poud desounen
All over the plains, all farmyards Zombifying powder!
Desounen poud Desounen
Zombifying Zombifyng powder!
Yo mare nou de bra d
èyè ak poud desounen
They're tying our hands behind our backs with zombifying powder

Desounen poud Desounen
Zombifying, Zombifying powder
Yo badijonnen pati entim peyi nou ak poud desounen
They're smearing our country's genitals with zombifying powder
Yo simen poud desounen nan tout sous dlo nou peyi nou
Tey're pumping it into our waterholes 
Yo kouvri tout tizon dife ak poud desounen
They're covering our kitchen's embers with zombifying powder
Tout ti zetwal tout ti lalin ak poud desounen
All our little stars and all our little moons covered with zombifying powder
Desounen poud desounen
Zombifying Zombifying powder
Yo chatre peyi nou ak poud Desounen
They're castrating our land with zombifying powder


Desounen poud desounen
Zombifying Zombifying powder
Yo maspinen sol
èy peyi nou ak poud desounen
They're smearing the sun of our land with zombifying powder
Yo simen pou desounen nan naw
è je tou Ayisyen
They're rubbing it into our eyeballs
Gwo kout poud desounen rann av
èg
Deadly zaps of zombifying powder are blinding
Tout n
èg tèt lespri
All our great minds
Tout n
èg je klere
All our wide-open eyes
Tout n
èg vanyan gason
And all our brave men
Desounen poud desounen
zombifying zombifying powder
yo v
òlè nanm nasyon nou ak poud desounen
They've stolen our nation's soul with zombifying powder.