Fanm pote lavi
Woman carry life
piwo pase fetay solèy
higher than beams of sunlight
Nan voye w
òch monte
In a stone throw's rising
Bwote dlo desann
And bringing water down
Nan lakou pl
ètil
At the courtyard of "yes,sir"
Fanm leve nech
èl wotè van
Women raise a ladder high as the wind
K'ap bale wouze
Sweeping the dews.


Nan peyi malfini
In the land of hawks
Fanm charye douvan jou-l
Women transport day break
Sou t
èt kamyon bwat
Atop the wooden backs of trucks
madan sara f
è ovètay
Market women doing overtime 
pou po pistach
for peanuts


L
è fanm ap goumen ap
When a woman fights
K
òtakòt ak gason
Alongside man
Bab-pou-bab ak ranyon dife
Toe to toe with rags of fire
L
è fanm pran sèt so
When a woman falls seven times
Anvan'l di alatraka 
Before she cries uncle
F
ò ou konnen Konbyen kalfou
You must know how many crossroads 
Jipon-l janbe
Her petticoat has seen
Konbyen flanm li trav
èse
How many flames she's traversed
Anvan bon
èt li chavire
Before her bonnet tips over

Fanm mennen lavi
Woman leads life 
Nan sous dodo meya
To the source of well being
Kwape lamiz
è
She scares off misery
Twaze dy
òl maldyòk 
Stares down the bad mouths 
Dw
èt madichon fanm
Woman's accusing finger
Pa respekte p
è pap
Fears neither pope nor priest

L
è fanm vanyan ap mache
When a woman's out walking
Li sanble t
èt koupe ak manzè lavi
She's Mistress Life's spitting image


Lesiv defigire men-l
Laundry disfigures her hands
Kout batw
èl
The strokes of her clothes-beater
Ant saly
è e valyè
Between collarbone and hollow
Trese riban
Braid ribbons
Nan boukan pen kotidyen-l
In her bonfire of daily bread
Sem
èl jounen-l
The shoe-soles of her days
Manje pousy
è
Eat dust
Vale kalfou
Swallow up croassroads
Twoke twok
èt pou chay
Give up the buffer for the load
Fanm O!
Pa gen baryè
O Woman!
Pou mezire kouray-ou
Nothing can fence in you courage