Powèm Ayisyen/Haitian Poems


Showing category "Sydney Noel" (Show all posts)

Mwen se Ayisyen

Posted by hougansydney.com on Monday, November 30, 2015, In : Sydney Noel 
Mwen se Ayisyen
I am Haitian
Paske nan peyi mwen
Because in my country
Genyen  yon Kalfou 
There is a crossroad
Yo rele Kat Chimen
They call Four Paths


Mwen se Ayisyen
I am Haitian
Paske nan peyi mwen
Because in my country
Gen yon Zwazo yo rele
There is a bird they called
Wanga N
ègès
The niggers' magic


Mwen se Ayisyen
I am Haitian
Paske nan peyi mwen
Because in my country
Lang zans
èt yo
The ancestors' language
Se Krey
òl li rele
Is called Creole


Mwen se Ayisyen 
I am Haitian
Paske nan tan lontan
Because in ancient t...

Continue reading ...
 

Minwi

Posted by hougansydney.com on Monday, November 30, 2015, In : Sydney Noel 
Minwi sonnen
It strikes midnight
L
è a rive pou m'soti
It is time for me to go out
Paske depi m'piti
because since I was little
Yo pa vle m'soti l
è li fè bren
They did not want me to go out when it's dark

Asw
è a
Tonight
Mwen vle rankontre ak M
èt Minwi
I want to meet with Midnight's Master
Mwen vle chita pale
I want to sit and talk
Ak tout lougarou
With all the werewolves 

Manman'm di
My mother says
Se n
èg vanyan
It's brave men
N
èg ki gen senk bouton nan pantalon
Men with five buttons in their pants
Ki ka sot...
Continue reading ...
 

Kreyòl

Posted by hougansydney.com on Monday, November 30, 2015, In : Sydney Noel 
Kreyòl
Creole
Ala b
èl lang se Kreyòl
What a beautiful language is Creole!
Se moun ki gen bon dj
òl ki pale Kreyòl
It is those with good taste who speak Creole

Krey
òl
Creole
Se pa tout moun ki pale Krey
òl
It is not everyone who speaks Creole
Se moun ki pase anpil miz
è
It is those who have been through miseries
nan men blan anba esklavaj
At the hand of the white man through slavery
Ki pale Krey
òl
Who speaks Creole

Krey
òl
Creole
Krey
òl se yon istwa
Creole is a history
Yon brasay, yon ti kras nan chak
A sti...

Continue reading ...