Fanm pote lavi
Woman carry life
piwo pase fetay solèy
higher than beams of sunlight
Nan voye w
òch monte
In a stone throw's rising
Bwote dlo desann
And bringing water down
Nan lakou pl
ètil
At the courtyard of "yes,sir"
Fanm leve nech
èl wotè van
Women raise a ladder high as the wind
K'ap bale wouze
Sweeping the dews.


Nan peyi malfini
In the land of hawks
Fanm charye douvan jou-l
Women transport day break
Sou t
èt kamyon bwat
Atop the wooden backs of trucks
madan sara f
è ovètay
Market women doing overtime 
pou...

Continue reading ...