Pou yon ti moso demokrasi
For a piece of democracy
Wachintonn fè Ayiti filalang
Washington is teasing Haiti
Ala Wachintonn chich papa!
How stingy Washington is, papa!

Kons
èy elektoral malatyong
Malathion's electoral council
Kons
èy elektoral zanmitay
Nepotism's electoral council
Kons
èy elektoral pwovizwa
Provisional electoral council
Pou gouv
ènman pwovizwa
For a provisional government

Nan youn peyi
In a country
Kote pa gen jistis
Where there's no Justie
Krimin
èl se sèl wa
Only the criminal is king
Pa gen m...

Continue reading ...