Tout Vi nou,
all our lives
Fouchèt san dan
fork without teeth

Tout vi nou
All our lives
Ak do Kiy
è
the backs of spoons

Ni jodi, Ni ay
è
both today and yesterday

Yon peyi ki f
è eskal
A country in transit
Sou tout lanm
è eskandal
over all the sea's roaring,

Yon peyi lamiz
è eskalade
a land of poverty escalating
tribò ba bò
on all sides,

Yon peyi chak manti men long
è
A land where every lie is t h is big...

Ak lavi an danje de m
ò
with life in danger of death

Yon peyi f
òskote
A sidewindling land

Kote tout zegwi m...

Continue reading ...