Powèm Ayisyen/Haitian Poems


Showing category "Felix Morisseau-Leroy" (Show all posts)

Aba tout Kandida

Posted by hougansydney.com on Friday, January 29, 2016, In : Felix Morisseau-Leroy 
Mwen di aba tout kandida
I say Down with all candidates
Aba tout Kandida Alaprezidans
Down with all presidential candidates
Mwen rele aba aba eleksyon
I shout Down with Down with elections
Ekri sou tout mi lavil la
Write all over my town
Aba eleksyon fout
Down with the god-damned elections
Ekri ak lakr
è sou tout mi gri
Write with chalk all over the grey walls
Ekri ak chabon sou tout mi blanch
And with charcoal all over the whites walls
Aba tout kandida
Down with all candidates
Aba tout eleksyon
Down with all...

Continue reading ...
 

Testaman

Posted by hougansydney.com on Sunday, November 29, 2015, In : Felix Morisseau-Leroy 
Lè m'mouri, fè bèl vèy pou mwen
When I die, make me a beautiful wake
M'pa pral ni nan paradi ni nan lanf
è
I'm going neither to paradise nor to hell
Pinga p
è pale laten nan tèt mwen
Don't let a priest speak latin in my head

L
è m'mouri, antere mwen nan lakou-a
When I die, bury me in the yard
rasanble tout zanmi-m f
è bèl fèt 
Gather all my friends, make a big feast
Pinga pase legliz ak kadav mwen
Don't go past the church with my corpse

L
è m'mouri, se pou tout moun byen ge
When I die, everyone sho...

Continue reading ...
 

Aba Tout Kandida

Posted by hougansydney.com on Sunday, November 29, 2015, In : Felix Morisseau-Leroy 
M'di Aba tout eleksyon
I say Down with all candidates
Aba tout kandida alaprezidans
With all the candidates for president 
M'rele Aba Aba eleksyon
I shout Down with Down with elections
Ekri sou tout mi lavil la
Write all over the town
Aba eleksyon fout
Down with the god-damned elections
Ekri a ak lakr
è sou tout mi gri
Write with chalk all over the grey walls
Ekri ak chabon sou tout mi blanch
And with charcoal all over the white walls
Aba tout kandida
Down with all candidates
Aba tout eleksyon
Down with all e...

Continue reading ...