Desounen poud Desounen
Zombifying! The zombifying powder!
Yo badinen figi peyi nou ak kout poud desounen
They smear our country's face with zombifying powder
Yo simen poud desounen nan tout sy
èl peyi nou
They scatter it in the sky of our land
Yo kouvri tout ti f
èybwa ak poud desounen
It covers all leaves
Tout branch bwa, tout rasin bwa ak poud desounen
All the branches, all the roots of our trees, covered with zombifying powder
Desounen, poud desounen
Zombifyng, zombifying powder!
Yo mare machw
è peyi ...
Continue reading ...