Lavi vye nèg
The poor man's life
Pa mache sou kreps
òl
Doesn't walk on crepe soles
Si lat
è-è- wonn
If the earth is round
Sa pa yon af
è
It's no big deal
Lajan pa f
è boul
Money doesn't make a bulge
Nan p
òch malere
In the poor's man pocket
Se bagay koni
It's a known fact
Tout 
òm gen de pye
Every man has two feet
Tout 
òm gen bouch fann.
Every man's mouth has a slit.


Nan mache ch
èche lavi
Walking around looking for life.
Pye malere degriji
The poor's man's feet lose their creases
Nan mache vale pousy
è
Walking...

Continue reading ...