Nou pase kay etranje
We go up a foreigner's steps
Nou jwenn pitit nou
And find our children
Ap bale pa pòt
Sweeping his floor

Nou chita nan salon etranje
We pass through a foreigner's house
Nou w
è table nou
And find our paintings
Kwoke sou mi
On his wall
Nou tande mizik nou ap sot nan gagann yo
We hear our music coming from his gullet

N-antre nan kizin etranje
We enter a foreigner's kitchen
Nou jwenn toutr
èl nou
And find our dove
Ap kwit nan chody
è yo
In his cooking pot

Yo ta chode toutr
èl lavi-n
He's trying...

Continue reading ...