Mwen di aba tout kandida
I say Down with all candidates
Aba tout Kandida Alaprezidans
Down with all presidential candidates
Mwen rele aba aba eleksyon
I shout Down with Down with elections
Ekri sou tout mi lavil la
Write all over my town
Aba eleksyon fout
Down with the god-damned elections
Ekri ak lakr
è sou tout mi gri
Write with chalk all over the grey walls
Ekri ak chabon sou tout mi blanch
And with charcoal all over the whites walls
Aba tout kandida
Down with all candidates
Aba tout eleksyon
Down with all elections
Pou nonmen depite
To name congressmen
Ekri sou lanm
è-a ekri sou mòn yo
Write on the sea write on the mountainsides
Aba tout kandida alaprezidans
Down with all candidates for president
Yo tout vle vann peyi a
They want to sell Haiti
Ak meriken pou plen p
òch yo
To the Americans to plump up their pockets